کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   شرح زندگانی من
شرح زندگانی من
عنوان فرعی: تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
زبان: فارسی
نویسنده: عبدالله مستوفی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، ایران > اوضاع اجتماعی > قرن 13، ایران > اوضاع اجتماعی > قرن14
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎1‎ ‎/‎م‎5‎ ‎ش‎4 , ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎1‎ ‎/‎ش‎4‎ ‎م‎5
المطبوع من الكتاب:
شرح زندگانی من
شرح زندگانی من
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه/ نویسنده عبدالله مستوفی
سرشناسه: مستوفی، عبدالله، ۱۲۵۵-۱۳۲۹.
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 1: ۲-۰۴۴-۴۰۱-۹۶۴
شابک جلد 2: ۰-۰۴۵-۴۰۱-۹۶۴
شابک جلد 3: ۹-۰۴۶-۴۰۱-۹۶۴
شابک دوره: ۵-۲۳۰-۴۰۱-۹۶۴
مندرجات:
جلد اول: از آقا محمدخان تا آخر ناصرالدّین شاه
جلد دوم: از سلطنت مظفرالدین شاه تا قرارداد وثوق‌الدوله با انگلیس
جلد سوم: از کابینه قرارداد وثوق‌الدوله تا آخر مجلس موسسان
شرح زندگانی من
شرح زندگانی من
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: عبدالله مستوفی
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۲۹۴-۶
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
نمایه.
عکس.
همچنین نگاه کنید
عبدالله مستوفی عبدالله مستوفی (نویسنده)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)
انتشارات هرمس انتشارات هرمس (ناشر)