کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   تاریخ الیعقوبی
تاریخ الیعقوبی
زبان: عربی
نویسنده: احمد یعقوبی
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > تاریخ > متون قدیمی تا قرن 14، تاریخ جهان > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎ی‎7‎ ‎ت‎2
المطبوع من الكتاب:
تاریخ الیعقوبی
تاریخ الیعقوبی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: و هو تاریخ احمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الکاتب العباسی المعروف بالیعقوبی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۸۱۶۳-۶۹-۳
توضیح: کتابنامه بصورت زیرنویس.
تاریخ الیعقوبی
تاریخ الیعقوبی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 2010م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد بن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی(ابن‌ واضح‌ یعقوبی‌)؛ تحقیق عبدالامیر مهنا
محقق: عبد الامیر مهنا
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
آثار مرتبط
تاریخ یعقوبی ۱. تاریخ یعقوبی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدابراهیم آیتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد