کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
زبان: عربی
سرعنوان موضوعی: عراق > سیاست و حکومت > قرن20.، عراق > تاریخ > قیام1920، جنبشهای اسلامی > عراق، سیاستمداران > عراق -- قرن 20 م، -- سرگذشتنامه، الزاهد، عبدالحمید، 1895 - 1970 م. > خاطرات
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎7‎9‎/‎6‎6‎ ‎/‎ز‎2‎ ‎م‎4
صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1987م.
شرح پدیدآور: کامل سلمان الجبوری
با مقدمه: کامل سلمان جبوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه: ص. ۲۰.
نمونه.
عکس.
همچنین نگاه کنید
کامل سلمان جبوری کامل سلمان جبوری (با مقدمه)
مطبعة المعانی مطبعة المعانی (ناشر)