کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   سفینه مراثی ونوحه ها
سفینه مراثی ونوحه ها
عنوان فرعی: ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
زبان: فارسی
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن13ق. > مجموعه ها، شعر مذهبی > قرن13ق. > مجموعه ها، مرثی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌س‍رای‍ی‌
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎1‎8‎0‎ ‎/‎آ‎8‎ ‎س‎7‎
سفینه مراثی ونوحه ها
سفینه مراثی ونوحه ها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف ابوالحسن یغمای جندقی؛ تصحیح و اهتمام سید علی آل داود
مصحح: سید علی آل داوود
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۴۷۶-۴
توضیح: کتابنامه: ص. [۶۰۱] - ۶۰۴.