کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   قاموس الرجال
قاموس الرجال
زبان: عربی
نویسنده: علامه محمد تقی شوشتری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎ق‎2 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ق‎2‎ ‎ش‎9
المطبوع من الكتاب:
قاموس الرجال
قاموس الرجال
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.، 12 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمد تقی تستری
سرشناسه: شوشتری‌، محمدتقی‌، ‏‫۱۲۸۲ - ۱۳۷۴
رده دیویی: ۲۹۷/۲۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴۴۷۰۰۲۸۷
شابک (ج.10): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۷۹۸-۸
شابک (ج.11): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۷۹۰-۲
شابک (ج.12): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۵۵۴-۰
شابک (ج.8): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۵۵۲-۶
شابک (ج.9): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۵۵۳-۳
تنالگان: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
فروست (ج. 8- 12): جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی؛ ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹
توضیح: کتابنامه.
یادداشت: کتابنامه
قاموس الرجال
قاموس الرجال
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۷۹ش.، 14 جلد
شرح پدیدآور: العلامة المحقق آیة الله العظمی الشیخ محمد تقی تستری
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
توضیح: در انتهای جلد ۱۱ کتاب رسالة فی سهو النبی به قلم مؤلف آمده است

چاپ این کتاب در سال ۱۳۴۹ افست می باشد و ۱۰۳ صفحه است
کتابنامه.