کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   صحابه و تابعین   /   سیمای ابوذر غفاری
سیمای ابوذر غفاری
زبان: فارسی
نویسنده: محمد رضا حاج شریفی
سرعنوان موضوعی: ابوذر غ‍ف‍اری‌، ج‍ن‍دب‌ب‍ن‌ ج‍ن‍اده‌، - ۳۲ق‌. > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎3‎2‎ ‎/‎الف‎2‎5‎ ‎ح‎2
سیمای ابوذر غفاری
سیمای ابوذر غفاری
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: محمد رضا حاج شریفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
محمد رضا حاج شریفی محمد رضا حاج شریفی (نویسنده)
نشر مرتضی نشر مرتضی (ناشر)