کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   مرآت الاحوال جهان نما
مرآت الاحوال جهان نما
عنوان فرعی: سفرنامه
زبان: فارسی
نویسنده: احمد بهبهانی (آل آقا)
سرعنوان موضوعی: هند > سیر و سیاحت > قرن 13، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎4‎1‎2‎ ‎/‎آ‎7‎ ‎م‎4
المطبوع من الكتاب:
مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی
مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: آقا احمد بن محمد علی بهبهانی؛بامقدمه‌ و تصحیح‌ و حواشی‌ به‌اهتمام‌ علی‌ دوانی‌
با مقدمه: استاد علی دوانی
تحشیه: استاد علی دوانی
مصحح: استاد علی دوانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
مرآت الاحوال جهان نما
مرآت الاحوال جهان نما
انصاریان، چاپ اول، قم، خرداد ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: آقا احمد بن محمد علی بهبهانی ( آل آقا )
تحشیه: استاد علی دوانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: تحقیق از مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی
فروست: منشورات‌ موسسه‌ علامه‌ مجدد وحید بهبهانی‌؛۵
همچین نگاه کنید
احمد بهبهانی (آل آقا) احمد بهبهانی (آل آقا) (نویسنده)
استاد علی دوانی استاد علی دوانی (با مقدمه)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)
انصاریان انصاریان (ناشر)