کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث شیعه   /   رساله وصایای شیخ حر عاملی
رساله وصایای شیخ حر عاملی
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: کاظم مدیر شانه چی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎3‎5‎ ‎/‎ح‎4‎ ‎ر‎5‎8
رساله وصایای شیخ حر عاملی
رساله وصایای شیخ حر عاملی
دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات، مشهد، ۱۳۵۲ش.
شرح پدیدآور: کاظم مدیر شانه چی
سرشناسه: مدیر شانه چی، كاظم، ۱۳۰۶ - ۱۳۸۱
رده دیویی: ۲۹۷
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
یادداشت: از نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی ـ مشهد، شماره ششم و هفتم ، بهار و تابستان ۱۳۵۲