کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   ترجمه النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی
ترجمه النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی
زبان: فارسی
مترجم: استاد محمدتقی دانش پژوه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎1‎/‎6‎ ‎/‎ن‎9‎ ‎ط‎9
النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی
النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۶۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: املاء ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی؛ به کوشش محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: هدیه‌ دکتر اصغر مهدوی‌ به‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ شماره‌
آثار مرتبط
النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ۱. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی (ترجمه برای)
نویسنده: شیخ طوسی
• النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۶۰ش.، 3 جلد، به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۳۹۰ق.