کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ترجمه و شرح اصول فقه
ترجمه و شرح اصول فقه
زبان: فارسی
مترجم: شیخ احمد امینی نجفی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎5‎ ‎/‎م‎6‎ ‎الف‎6‎0‎4‎2‎2‎2 , ‎B‎P‎ ‎1‎5‎5‎ ‎/‎الف‎6‎0‎4‎1‎ ‎م‎6
المطبوع من الكتاب:
اصول فقه
اصول فقه
آسمان نیلگون، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور: ترجمه و شرح اصول فقه، علامه فقید مجتهد مجدد مرحوم حاج شیخ محمدرضا مظفر/ ترجمه و شرح: احمد امینی نجفی؛ باهتمام حسین امینی نجفی
سرشناسه: امینی نجفی، احمد، ۱۳۳۶ش -
به کوشش: حسین امینی نجفی
رده دیویی: ۲۹۷/۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۶-۹۵-۷۵۷۵-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: شیخ احمد امینی نجفی
اصول فقه
اصول فقه
نشر مرتضی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: اصول فقه / عالمۀ فقید مجتهد مُجدّد مرحوم حاج شیخ محمدرضا مظفر/ ترجمه و شرح: احمد امینی نجفی
رده دیویی: ۲۹۷/۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: مبانی استنباط حقوق اسلامی ۱
آثار مرتبط
اصول الفقه ۱. اصول الفقه (شرح برای)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
دارالتفسیر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۴ش.، 4 جلد
• أصول الفقه، بنیاد معارف اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد
• اصول فقه، نشر مرتضی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
اصول الفقه ۲. اصول الفقه (ترجمه برای)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
دارالتفسیر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۴ش.، 4 جلد
• أصول الفقه، بنیاد معارف اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد
• اصول فقه، نشر مرتضی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
شیخ احمد امینی نجفی شیخ احمد امینی نجفی (مترجم)
حسین امینی نجفی حسین امینی نجفی (به کوشش)
آسمان نیلگون آسمان نیلگون (ناشر)
نشر مرتضی نشر مرتضی (ناشر)