کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
زبان: فارسی
نویسنده: محمد باقر حجتی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎ ‎الف‎7
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: گردآوری و تنظیم محمد باقر حجتی؛با تحقیق و نظارت محمد تقی دانش پژوه
محقق: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، ۱۰۸۲، گنجینه‌ فهرست‌ و کتابشناسی‌، ۱۴
توضیح: نمونه،عکس.