کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران
زبان: فارسی
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎‌‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎ ‎ح‎7
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ق.
شرح پدیدآور: نگارش محمد تقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، ۶۵۲؛ گروه‌ ملی‌ کتابشناسی‌ ایران‌، ۲
همچنین نگاه کنید
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (نویسنده)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)