کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
عنوان برابر: فهرست میکرو فیلم های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
زبان: فارسی
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > میکروفیلمها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎‌‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎ ‎م‎9
فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمد تقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ ۱۲۵۹: گنجینه‌ فهرست‌ و کتابشناسی‌۱۷
توضیح: نام‌ سازمان‌ از سال‌ ۱۳۵۰ به‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌ تبدیل‌ شد.
ج‌. ۳ - ۲ تحت‌ عنوان‌ فهرست‌ میکروفیلمهای‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌ منتشر شده‌ است‌.
نمایه.
نمونه،عکس.
همچنین نگاه کنید
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (نویسنده)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)