کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   التنقیح الرائع لمختصر الشرائع
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع
زبان: عربی
نویسنده: فاضل مقداد
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎ ‎/‎ش‎4‎0‎1‎8‎ ‎م‎3
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: جمال الدین مقداد بن عبد الله السیوری الحلی؛تحقیق السید عبداللطیف الحسینی الکوه کمری؛ باهتمام محمود المرعشی
محقق: عبداللطیف حسینی کوه کمری خوئی
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: من مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ؛ ۹
آثار مرتبط
شرایع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام ۱. شرایع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام (شرح برای)
نویسنده: محقق حلی
• شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 4 جلد، محقق: عبدالحسین محمد علی بقال، با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۹ق. برابر 1969م.، 4 جلد، محقق: عبدالحسین محمد علی بقال، با مقدمه: سید محمدتقی طباطبائی حکیم، با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
• شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 8 جلد، با تعلیق: عبدالزهراء حسینی خطیب