کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الفوائد الحائریة
الفوائد الحائریة
زبان: عربی
نویسنده: وحید بهبهانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎5‎/‎8‎8‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ب‎9
الفوائد الحائریة
الفوائد الحائریة
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۵ق.
شرح پدیدآور: تالیف محمد باقر بن محمد أکمل الوحید البهبهانی
با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: التحقیق لجنة تحقیق مجمع الفکر الإسلامی
فروست: مجمع‌ الفکر الاسلامی‌؛۱۵
توضیح: این‌ کتاب‌ شامل‌ دو کتاب‌: ۱- "الفوائد الحائریه‌ الاصولیه‌ الاوله‌ العتیقه‌ القدیمه‌" و ۲- "الفوائد الحائریه‌ الاصولیه‌ الجدیده‌" است‌.
نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. ۲۸؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
وحید بهبهانی وحید بهبهانی (نویسنده)
شیخ محمدمهدی آصفی شیخ محمدمهدی آصفی (با مقدمه)
مجمع الفکر الاسلامی مجمع الفکر الاسلامی (ناشر)