کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس
زبان: فارسی
به کوشش: محمود طیار مراغی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > چالوس > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > چالوس > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > چالوس > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎الف‎8
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: مقدمه رفیع الدین موسوی ،به کوشش محمود طیار مراغی
با مقدمه: رفیع الدین موسوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۶۱-۶
فروست: مرکز نشر میراث مکتوب؛۹۶:کتابشناسی و فهرستها؛۳
توضیح: کتابنامه:ص.۳۸۴ ـ ۳۸۵.
همچنین نگاه کنید
محمود طیار مراغی محمود طیار مراغی (به کوشش)
رفیع الدین موسوی رفیع الدین موسوی (با مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)