کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   تعلیقات علی کتاب العروة الوثقی
تعلیقات علی کتاب العروة الوثقی
زبان: عربی
نویسنده: محمد امامی خوانساری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎3‎/‎5‎ ‎/‎ی‎4‎ ‎ع‎4‎0‎3‎2
تعلیقات علی کتاب العروة الوثقی
تعلیقات علی کتاب العروة الوثقی
چاپخانه علمیه، قم، رجب ۱۳۹۰ق.
شرح پدیدآور: سماحة الحجة آیة الله الحاج الشیخ محمد الإمامی الخوانساری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
العروة الوثقی ۱. العروة الوثقی (حاشیه برای)
في ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 3 جلد، مصحح (ج.3): آیة الله سید حسین طباطبائی یزدی
• العروة الوثقی (نسخه برگردان)، The Open School، شیکاگو، ۱۳۳۷ق.
• العروة الوثقی مع تعیقات المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی، مرکز فقه الأئمة الأطهار، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
• العروة الوثقی فیما تعمُّ به البلوی، دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
دار السلام، بغداد، ۱۳۲۸ق.
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۸ش.
• العروة الوثقی مع تعلیقة سماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، دفتر حضرت آیت الله العظمی‌ سیستانی‌، چاپ اول، جمادی الاول ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
مدینة العلم، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
میثم التمار، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق.، 4 جلد
• العروة الوثقی وبهامشه المعالم الفقهیة، دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد، به کوشش (ج.3): احسان مظفر
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، ۱۳۳۰ق.
همچنین نگاه کنید
محمد امامی خوانساری محمد امامی خوانساری (نویسنده)
مطبعة العلمیه چاپخانه علمیه (ناشر)