کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مجموعه رسائل فارسی
مجموعه رسائل فارسی
عنوان موازی: ‎A collection of Persian treatises‬.
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎م‎2
مجموعه رسائل فارسی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
اشراف: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
تنالگان: زیرنظر گروه‌ تصحیح‌ متون‌ معارف‌ اسلامی‌
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تهلیلیه/محقق دوانی . ـ ساله شمع/خوافی . ـ بیان الحقائق/رشید الدین همدانی . ـ سته ضروریه/محمد قمی . ـ زیبق/میرفندرسکی . ـ مختصر وحیدی در عروض مولانا . ـ ختام مسک:تفسیر سوره یاسین