کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر مهدی محقق
سرعنوان موضوعی: مقاله های فارسی > قرن14
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎2‎0‎3‎ ‎/‎ح‎6‎2‎ ‎ن‎3‎ , ‎P‎I‎R‎ ‎8‎2‎0‎3‎ ‎/‎ح‎6‎2‎6‎ ‎ب‎9‎
المطبوع من الكتاب:
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۵ش.
شرح پدیدآور: دکتر مهدی محقق
با مقدمه: ژوزف فان اس
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: سلسله دانش ایرانی ؛ ۵۲
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: از مهدی محقق ؛ با مقدمه ژوزف فان اس
با مقدمه: ژوزف فان اس
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
دکتر مهدی محقق دکتر مهدی محقق (نویسنده)
ژوزف فان اس ژوزف فان اس (با مقدمه)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)
دانشگاه مک گیل دانشگاه مک گیل (ناشر)
انتشار انتشار (ناشر)