کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   المعجم الوسیط
المعجم الوسیط
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎6‎2‎2‎ ‎/‎م‎5‎6
المعجم الوسیط
المعجم الوسیط
ناصرخسرو، چاپ دوم، تهران، 2 جلد
شرح پدیدآور: قام باخراج هذالطبعه ابراهیم انیس ... [و دیگران]؛ و اشرف علی الطبع حسن علی عطیه محمد شوقی
اشراف: حسن علی عطیه و محمد شوقی امین
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۳۹۲ق.
محل افست: قاهره
توضیح: افست از روی چاپ قاهره:مجمع اللغة العربیه