کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث
زبان: فارسی
نویسنده: علی صدرائی خوئی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > قم > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎4‎ ‎ف‎9 , ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎/‎ ‎ف‎9‎ص‎4
المطبوع من الكتاب:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث
چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: علی صدرایی خویی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: مرکز تحقیقات دار الحدیث؛۸۳
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث
چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: علی صدرایی خویی
ویراستار: قاسم شیرجعفری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۹۳-۰۱۱-۸
فروست: مر کز تحقیقات دار الحدیث؛۸۳
همچنین نگاه کنید
علی صدرائی خوئی علی صدرائی خوئی (نویسنده)
قاسم شیرجعفری قاسم شیرجعفری (ویراستار)