کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   معجم اعلام القران الکریم
معجم اعلام القران الکریم
عنوان فرعی: یشتمل علی اسماء الرجال و النساء و القبائل و الامم و الاماکن و الایام و ما ابهم من الاسماء
زبان: عربی
نویسنده: محمد تونجی
سرعنوان موضوعی: قرآن > واژه نامه ها > عربی، قرآن > نامها > واژه نامه ها، قرآن > نامهای جغرافیایی > واژه نامه ها، قرآن > نامهای تاریخی > واژه نامه ها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎7‎/‎8‎ ‎/‎ت‎9‎ ‎م‎7
معجم اعلام القران الکریم
معجم اعلام القران الکریم
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ چهارم، کویت، ۲۰۰۲ش.
شرح پدیدآور: محمد تونجی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق،قسم القران الکریم
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق،قسم القران الکریم؛۳
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس،همچنین ص.۳۰۵ـ۳۰۸
نمایه:ص.۲۹۵ـ۳۰۴
همچنین نگاه کنید
محمد تونجی محمد تونجی (نویسنده)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)