کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم   /   ‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
عنوان فرعی: آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن
عنوان موازی: An introduction to Astrolabe in Theory And Practice
زبان: فارسی
نویسنده: ابوالفضل نبئی
رده کنگره: ‎Q‎‎‎B‎‎‎ ‎8‎5‎ ‎/‎ه‎ـ‎4‎ ‎ن‎2
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
‌آستان‌ قدس‌ رضو‌ی‌، بنیاد پژو‌هشها‌ی‌ ‌اسلامی‌، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: مولف ‌ابو‌الفضل‌ نبئی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۴۳] - ۳۴۶، ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
و‌اژه‌نامه‌.
مصور،جدول.
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی