کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
زبان: فارسی
نویسنده: خواجه مسعود قمی‌
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن9ق.
رده کنگره: ‎P‎‎‎I‎‎‎R‎‎‎ ‎5‎8‎2‎3‎ ‎/‎ش‎8
مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ‌ایر‌ان‌ و پاکستان‌، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: خواجه مسعود قمی
مصحح: سید علی آل داوود
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ‌انتشار‌ات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ‌ایر‌ان‌ و پاکستان‌؛ ۱۱۵، گنجینه‌ ‌ادب‌؛ ۲۰
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌