کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
زبان: عربی
نویسنده: صاعد بن محمد برید‌ی‌
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎0‎0‎/‎2‎ ‎/‎ح‎4‎ ‎ب‎2 , ‎B‎P‎ ‎2‎0‎9‎ ‎/‎د‎2‎ ‎چ‎9
المطبوع من الكتاب:
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
مطبعه‌ ‌المعارف‌، چاپ اول، بغداد، 1970م.
شرح پدیدآور: ‌اشرف‌‌الدین‌ صا‌عد ‌البرید‌ی‌ ‌الابی‌
محقق: استاد دکتر حسین علی محفوظ
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مطبوعات مکتبة دیوان آل الخالصی العامة فی الکاظمیة؛۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶؛ همچنین به صورت زیر نویس.
چهار فرهنگنامه کلامی از شیخ طوسی و دیگران
چهار فرهنگنامه کلامی از شیخ طوسی و دیگران
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
شرح پدیدآور: گردآوری و تصحیح محمدتقی دانش پژوه
مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه و استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور