کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: صالح شهرستانی
سرعنوان موضوعی: شعر عربی > مضمونهای مشترک > فارسی، شعر فارسی > مضمونهای مشترک > عربی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎3‎4‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎م‎2‎
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
بی نا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: صالح الشهرستانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
صالح شهرستانی صالح شهرستانی (نویسنده)