کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث
المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن ابی بکر مدینی اصفهانی
سرعنوان موضوعی: احادیث > واژه نامه ها، قرآن > واژه نامه ها، قرآن > مسائل ادبی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎م‎4‎ ‎م‎3
المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث
المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث
جامعة ام القری،مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامیه، چاپ اول، مکه، 1986م.، 4 جلد
شرح پدیدآور: ابی موسی محمد بن ابی بکر بن ابی عیسی المدینی الاصفهانی؛تحقیق عبد الکریم العزباوی
محقق: عبدالکریم عزباوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: من التراث الاسلامی؛۴۵
توضیح: کتابنامه : ج. ،٤ ص :. ٢٤٠-٢٦٣ ؛همچنین به صورت زیرنویس.