کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   شرح الرضی علی الکافیه
شرح الرضی علی الکافیه
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
سرعنوان موضوعی: ابن حاجب، ‌ع‍ث‍م‍‍ان‌ب‍ن‌ ‌ع‍م‍ر، ۵۷۰ - ۶۴۶ق‌. > ‌ال‍ک‍‍اف‍ی‍ه‌، زبان عربی > صرف و نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎0‎1‎ ‎/‎ک‎2‎3‎0‎2‎4‎ ‎الف‎2 , ‎‎‎‎‎P‎‎‎J‎‎‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ک‎2‎0‎2‎ ‎الف‎2 , ‎‎‎‎‎P‎‎‎J‎‎‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ک‎2‎0‎2‎
المطبوع من الكتاب:
شرح الکافیة فی النحو
شرح الکافیة فی النحو
مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمد ابن الحسن‌ نجم المله‌ والدین‌ المحقق‌ الرضی‌ الاسترآبادی؛ وبهامشه حاشیة للسید شریف الجرجانی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
شرح الرضی علی الکافیه
شرح الرضی علی الکافیه
جامعه قاریونس، چاپ اول، 1978م.، 5 جلد
شرح پدیدآور: تصحیح‌ و تعلیق‌ یوسف‌ حسن‌ ‌عمر
اشراف: یوسف حسن عمر
مصحح: یوسف حسن عمر
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
شرح الرضی علی الکافیه
شرح الرضی علی الکافیه
موسسه امام صادق علیه السلام، ویرایش دوم، تهران، ۲ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تصحیح و تعلیق یوسف حسن عمر
محقق: یوسف حسن عمر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: 1978م.
آثار مرتبط
۱. الکافیة فی النحو (شرح برای)
البسیط فی شرح الکافیة ۲. البسیط فی شرح الکافیة (مختصر با عنوان)
نویسنده: حسن استرآبادی
المکتبة الادبیة المختصة، قم، ۱۴۲۷ق.، 2 جلد، محقق: حازم سلیمان حلی
حاشیة الجرجانی علی الشرح الرضی ۳. حاشیة الجرجانی علی الشرح الرضی (حاشیه با عنوان)
نویسنده: میر شریف جرجانی
• شرح الکافیة فی النحو، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد