کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   دیوان حزین لاهیجی
دیوان حزین لاهیجی
عنوان موازی: Divan hazin Lahiji
زبان: فارسی
شاعر: محمد علی حزین لاهیجی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن12.، حزین‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ۱۱۸۰ - ۱۱۰۳ق‌ > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎‪‎P‎‎‎I‎‎‎R‎‎‎ ‎6‎6‎7‎1‎ ‎/‎د‎9‎ ‎ح‎4‎9‎
دیوان حزین لاهیجی
دیوان حزین لاهیجی
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: دبیح‌‌الله‌ صاحبکار
مصحح: ذبیح الله صاحبکار (سهی)
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: میراث مکتوب؛۸:زبان و ادبیات فارسی؛۱
توضیح: و‌اژه‌نامه‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور:نمونه,عکس