کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   المستجاد من فعلات الاجواد
المستجاد من فعلات الاجواد
زبان: عربی
نویسنده: محسن بن علی تنوخی
رده کنگره: ‎P‎‎‎J‎‎‎A‎‎‎ ‎3‎9‎1‎0‎ ‎/‎م‎5‎ ‎ت‎9
المطبوع من الكتاب:
المستجاد من فعلات الاجواد
المستجاد من فعلات الاجواد
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: ‌ابی‌‌علی‌ ‌المحسن‌بن‌ ‌علی‌ ‌التنوخی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۷۳۹۰-۷۳-۰
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۲۸- ۲۳۰؛ ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
المستجاد من فعلات الاجواد
المستجاد من فعلات الاجواد
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1970م.
شرح پدیدآور: لابی المحسن بن علی التنوخی؛عنی بنشره و تحقیقه محمد کردعلی
مصحح: محمد کرد علی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۸ - ۷؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
محسن بن علی تنوخی محسن بن علی تنوخی (نویسنده)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
محمد کرد علی محمد کرد علی (مصحح)
مجمع اللغه العربیه بدمشق مجمع اللغه العربیه بدمشق (ناشر)