کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   المبدا و المعاد
المبدا و المعاد
عنوان موازی: the Beginning And the End
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی سینا
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، هستی شناسی، معاد
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎5‎4‎6‎ ‎/‎م‎2
المبدا و المعاد
المبدا و المعاد
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: ‌ابن‌‌علی‌ ‌الحسین‌بن‌ ‌عبد‌الله‌بن‌ سینا
اشراف: دکتر مهدی محقق
به کوشش: عبد الله نورانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: سلسله‌ د‌انش‌ ‌ایر‌انی‌؛ ۳۶