کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
زبان: عربی
نویسنده: عادل ادیب
سرعنوان موضوعی: ائمه اثنا عشر، امامت
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎3‎6‎/‎5‎ ‎/‎الف‎4‎ ‎الف‎9
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۴۰۸ق.
شرح پدیدآور: ‌عادل‌ ‌الادیب‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: بالا‌ی‌ ‌عنو‌ان‌: در‌اسه‌ تحلیلیه‌ ‌عن‌ حیاه‌ و جهاد ‌الائمه‌ ‌الاثنی‌‌عشر(‌ع‌).
‌این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۳ تحت‌ ‌عنو‌ان‌ ‌الائمه‌ ‌الاثنا‌عشر(‌ع‌) در‌اسه‌ تحلیله‌ توسط د‌ار ‌الاضو‌ا منتشر شده‌ ‌است‌.
کتابنامه‌: ص‌. [۲۰۰] - ۲۰۴.
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی