کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
زبان: عربی
نویسنده: طالب خرسان
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎1‎4‎5‎ ‎/‎غ‎4‎ ‎ط‎2
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
دار النشر، چاپ اول، قم، 1991م.
شرح پدیدآور: تالیف طالب الخرسان
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
همچنین نگاه کنید
طالب خرسان طالب خرسان (نویسنده)
دار النشر دار النشر (ناشر)