کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   موجز احکام الحج
موجز احکام الحج
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید محمدباقر صدر
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎1‎8‎3‎/‎9‎ ‎/‎م‎8‎ ‎ص‎4
موجز احکام الحج
موجز احکام الحج
مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ سوم، تهران، 2000م.
شرح پدیدآور: محمدباقر ‌الصدر
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمدباقر صدر آیة الله سید محمدباقر صدر (نویسنده)
مکتبة نینوی الحدیثة مکتبة نینوی الحدیثة (ناشر)