کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تفسیر کنز الدقائق
تفسیر کنز الدقائق
زبان: عربی
نویسنده: قمی مشهدی، محمدبن‌ محمدرضا، قرن‌ ۱۲ق‌.
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن12ق.، تفاسیر ماثوره > شیعه امامیه
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎9‎7‎/‎3‎ ‎/‎ق‎8‎ ‎ک‎9
المطبوع من الكتاب:
تفسیر کنز الدقائق
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۰۷ق.، 11 جلد
شرح پدیدآور: محمد ‌المشهد‌ی‌‌ابن‌ محمدرضابن‌ ‌اسما‌عیل‌بن‌ جمال‌‌الدین‌ ‌القمی‌
محقق: مجتبی عراقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: جما‌عه‌ ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌ ‌المشرفه‌. موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌؛ ۴۶۱؛ ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱
توضیح: کتابنامه‌.
‌عنو‌ان‌ دیگر: کنز ‌الحقایق‌ و بحر ‌الدقایق‌ فی‌ تفسیر ‌القر‌آن‌.
تفسیر کنز الدقائق
تفسیر کنز الدقائق
مجتبی العراقی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد
شرح پدیدآور: ‌المیرز‌ا محمدبن محمدرضا القمی ‌المشهد‌ی‌
مصحح: مجتبی عراقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
فهرستنویسی‌ بر‌اساس‌ ج‌.۲.
عنوان دیگر:تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب.