کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   البیان فی تفسیر القرآن
البیان فی تفسیر القرآن
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
سرعنوان موضوعی: قرآن > تحقیق، قرآن > علوم قرآنی، تفاسیر (سوره فاتحه)
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎6‎9‎/‎5‎ ‎/‎خ‎9‎ ‎ب‎9
البیان فی تفسیر القرآن
البیان فی تفسیر القرآن
چاپخانه علمیه، قم، 1974م.
شرح پدیدآور: ‌ابو‌القاسم‌ ‌الموسو‌ی‌ خویی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس.
‌عربی‌ ‌این‌ کتاب‌ در سالها‌ی‌ مختلف‌ توسط ناشرین‌ مختلف‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ ‌است‌.
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (نویسنده)
مطبعة العلمیه چاپخانه علمیه (ناشر)