کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
عنوان فرعی: مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
زبان: فارسی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن6ق.، نثر فارسی > قرن 6ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎4‎/‎5‎ ‎/‎ر‎9‎ ‎الف‎2 , ‎B‎‎‎P‎ ‎9‎4‎/‎5‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ر‎9
المطبوع من الكتاب:
تفسیر ابوالفتوح رازی
کتابفروشی و چاپخانه محمدحسن علمی، چاپ سوم، تهران، مرداد ۱۳۳۴ش.، 10 جلد
شرح پدیدآور: بتصحیح‌ و حواشی‌ مهدی‌ الهی قمشه ای
مصحح جلد 10: علی اکبر غفاری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۱ش.، 20 جلد
شرح پدیدآور: حسین‌بن‌ ‌علی‌بن‌ محمدبن‌ ‌احمد ‌الخز‌ا‌عی‌ ‌النیشابور‌ی‌ مشهور به‌ ‌ابو‌الفتوح‌ ر‌از‌ی‌
ویراستار: خزاعی، محمدحسن‌.
مصحح: ناصح، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۱۸ - و محمد جعفر یاحقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: کتابنامه.
نمونه.
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی