کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   فتح البیان فی مقاصد القرآن
فتح البیان فی مقاصد القرآن
زبان: عربی
نویسنده: محمد صدیق حسن خان قنوجی بخاری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎7‎/‎5‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ص‎4
فتح البیان فی مقاصد القرآن
فتح البیان فی مقاصد القرآن
عبد المحی علی محفوظ، قاهره، 1965م.، 10 جلد
شرح پدیدآور: صدیق حسن خان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
همچنین نگاه کنید
محمد صدیق حسن خان قنوجی بخاری محمد صدیق حسن خان قنوجی بخاری (نویسنده)
عبد المحی علی محفوظ عبد المحی علی محفوظ (ناشر)