کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مباحث فی علوم القرآن
مباحث فی علوم القرآن
زبان: عربی
نویسنده: صبحی صالح
سرعنوان موضوعی: قرآن > علوم قرآنی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎6‎9‎/‎5‎ ‎/‎ص‎2‎2‎ ‎م‎2
مباحث فی علوم القرآن
مباحث فی علوم القرآن
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: صبحی‌ ‌الصالح‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: 1968م.
محل افست: بیروت
توضیح: ‌عنو‌ان‌ ‌عطف‌: ‌علوم‌ ‌القر‌آن‌.
کتابنامه‌: ص‌. ۳۴۶ - ۳۵۴؛ ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
صبحی صالح صبحی صالح (نویسنده)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
دار العلم للملایین دار العلم للملایین (افست)