کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   آیة التطهیر
آیة التطهیر
زبان: عربی
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎1‎0‎2‎/‎6‎5‎4‎ ‎/‎آ‎9‎ ‎آ‎6
آیة التطهیر
آیة التطهیر
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
شرح پدیدآور: محمدمهد‌ی‌ ‌الاصفی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: سلسله‌ فی‌ رجاب‌ ‌القر‌ان‌؛ ۳
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۹۵ - ۱۰۲.
اهدا کننده: دار القرآن الکریم
همچنین نگاه کنید
شیخ محمدمهدی آصفی شیخ محمدمهدی آصفی (نویسنده)
دار القرآن الکریم دار القرآن الکریم (ناشر)