کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات
زبان: فارسی
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎الف‎2‎1‎2‎ ‎د‎2 , ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎الف‎4‎ ‎د‎2
المطبوع من الكتاب:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۱۳۴۴ش.
شرح پدیدآور: محمد تقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ بجای‌ شماره‌ اول‌ سال‌ سیزدهم‌ مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ تهران‌ منتشر شده‌ است‌
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۱۳۳۹ش.
شرح پدیدآور: محمد تقی دانش پژوه
با مقدمه: علی اکبر سیاسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: شماره مخصوص سال هشتم مجله دانشکده ادبیات.