کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌]
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌]
زبان: عربی
نویسنده: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
سرعنوان موضوعی: آقاب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸ - ۱۲۵۵. > ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ > فهرستها، نویسندگان شیعه، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎8‎3‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎آ‎7‎4‎0‎1‎6‎
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌]
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌]
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمد الطباطبایی البهبهانی(منصور)
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۶۹۰-۲۳-۸
فروست: سلسلة فی تصانیف الشیعة؛۹۰
آثار مرتبط
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۱. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (مستدرک برای)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد، مصحح: جعفر مرتضی عاملی، به کوشش (ج.26): احمد حسینی
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد، محقق جلد 15 ـ25: علینقی منزوی تهرانی
دار الاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، 26 جلد