کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   آثار ایران
آثار ایران
عنوان موازی: Athar-E Iran
زبان: فارسی
نویسنده: آندره گدار
مترجم: ابوالحسن سروقد مقدم
سرعنوان موضوعی: ایران > آثار تاریخی، هنر ایرانی > تاریخ
رده کنگره: ‎N‎‎‎ ‎7‎2‎8‎0‎ ‎/‎آ‎2
المطبوع من الكتاب:
آثار ایران
آثار ایران
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۵ش.
شرح پدیدآور: ‌اثر ‌آندره‌ گد‌ار... [و دیگر‌ان‌]؛ ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
"‌آثار ‌ایر‌ان‌" در ‌هشت‌ جزوه‌ (چهار مجلد) منتشر شده‌ که‌ جزوه‌ ‌اول‌ توسط رشید یاسمی‌ و جزوه‌ دوم‌ و سوم‌ توسط محمدتقی‌ مصطفو‌ی‌ ترجمه‌شده‌، کتاب‌ حاضر ترجمه‌ پنج‌ جزوه‌ باقیمانده‌ ‌است‌.
مصور.‎
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
آثار ایران
آثار ایران
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: ‌اثر ‌آندره‌ گد‌ار... [و دیگر‌ان‌]؛ ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
"‌آثار ‌ایر‌ان‌" در ‌هشت‌ جزوه‌ (چهار مجلد) منتشر شده‌ که‌ جزوه‌ ‌اول‌ توسط رشید یاسمی‌ و جزوه‌ دوم‌ و سوم‌ توسط محمدتقی‌ مصطفو‌ی‌ ترجمه‌شده‌، کتاب‌ حاضر ترجمه‌ پنج‌ جزوه‌ باقیمانده‌ ‌است‌.
مصور.