کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   برگی از تاریخ قزوین
برگی از تاریخ قزوین
عنوان فرعی: تاریخچه‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌آستانه‌ شا‌هز‌اده‌ حسین‌ و دودمان‌ ساد‌ات‌ مر‌عشی‌ قزوین‌
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
سرعنوان موضوعی: آستانه شاهزاده ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍زوی‍ن‌ > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎ ‎3‎1‎1‎2‎ ‎/‎ز‎7‎4‎ ‎م‎4‎
برگی از تاریخ قزوین
برگی از تاریخ قزوین
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۳۶۱ق.
شرح پدیدآور: مدرسی‌ طباطبائی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: ‌انتشار‌ات‌ کتابخانه‌ ‌عمومی‌ حضرت‌ ‌آیه‌‌الله‌ ‌العظمی‌ نجفی‌ مر‌عشی‌: فارسی‌؛۱
توضیح: مصور, نمونه‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.