کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر
تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر
زبان: فارسی
نویسنده: علوی، رضا.
سرعنوان موضوعی: اروپا > روابط خارجی، اروپا > سیاست و حکومت > ۱۷۸۹-‎۱۹۰۰م.
رده کنگره: ‎D‎ ‎2‎9‎9‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ت‎7
تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر
تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر
اقبال، تهران، ۱۳۴۹ش.
شرح پدیدآور: رضا علومی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه: ص ۱۷۱-‎۱۷۴.
همچنین نگاه کنید
علوی، رضا. علوی، رضا. (نویسنده)
اقبال اقبال (ناشر)