کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد
المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد
زبان: عربی
نویسنده: ابوالیمن عبدالرحمن علیمی
سرعنوان موضوعی: اهل سنت > سرگذشتنامه، فقیهان اهل سنت > سرگذشتنامه، محدثان اهل سنت، حنبلیه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎4‎/‎2‎ ‎/‎الف‎2‎2‎ ‎م‎8
المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد
المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد
مطبعة المدنی، چاپ اول، مصر، 1963م.
شرح پدیدآور: ابی الیمن عبدالرحمن بن محمدبن عبدالرحمن العلیمی
با تعلیق: محمد محی الدین عبدالحمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
ابوالیمن عبدالرحمن علیمی ابوالیمن عبدالرحمن علیمی (نویسنده)
محمد محی الدین عبدالحمید محمد محی الدین عبدالحمید (با تعلیق)
مطبعة المدنی مطبعة المدنی (ناشر)