کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم   /   ترجمه رساله مراتب العلوم
ترجمه رساله مراتب العلوم
عنوان موازی: Maratib-Al-Ulum
زبان: فارسی
مترجم: محمد علی خاکساری
رده کنگره: ‎Q‎ ‎1‎7‎7‎ ‎/‎م‎4‎ ‎الف‎2
مراتب العلوم
مراتب العلوم
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: علی بن احمدبن حزم اندلسی
محقق: احسان عباس
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
اصل کتاب ضمیمه جلد چهارم رسائل ابن حزم اندلسی در بیروت توسط موسسه العربیه للدراسات و النشر بسال ‎۱۹۸۳ چاپ شده است.
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
آثار مرتبط
۱. مراتب العلوم (ترجمه برای)
نویسنده: ابن حزم اندلسی