کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن
التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن
عنوان برابر: =الملاحم و الفتن
زبان: عربی
نویسنده: سید ابن طاووس
سرعنوان موضوعی: آخرالزمان، مهدویت > احادیث
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎4‎/‎5‎ ‎/‎الف‎2‎6‎ ‎ت‎5
التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن
التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن
گلبهار، چاپ اول، اصفهان، ۱ شعبان ۱۴۱۶ق.
شرح پدیدآور: تالیف السید بن طاووس رضی الدین علی بن موسی بن جعفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: تحقیق از موسسة صاحب الامر
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الملاحم والفتن الملاحم والفتن
مخطوطة دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، برقم ۵۲۲۸.
عنوان برابر: =الملاحم و الفتن
زبان: عربی
نویسنده: سید ابن طاووس
سرعنوان موضوعی: آخرالزمان، مهدویت > احادیث
کاتب: سید ابن طاووس
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۶
همچنین نگاه کنید
سید ابن طاووس سید ابن طاووس (نویسنده)
الملاحم و الفتن الملاحم و الفتن (نسخه خطی)
گلبهار گلبهار (ناشر)