کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فرق اسلامی   /   تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری
تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری
عنوان موازی: IARIKH al - IMAMIYAH WA By ABDULLAH FAYYAP
زبان: عربی
نویسنده: فیاض، عبدالله،1917ـ م.
سرعنوان موضوعی: شیعه امامیه > تاریخ
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎3‎9‎/‎2‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ت‎2
تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری
تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری
مطبعة اسعد، چاپ اول، بغداد، 1970م.
شرح پدیدآور: عبدالله فیاض
با مقدمه: آیة الله سید محمدباقر صدر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه: ص. ۲۱۴-‎۲۱۶؛ همچنین بصورت زیرنویس.
همچنین نگاه کنید
فیاض، عبدالله،1917ـ    م. فیاض، عبدالله،1917ـ م. (نویسنده)
آیة الله سید محمدباقر صدر آیة الله سید محمدباقر صدر (با مقدمه)
مطبعة اسعد مطبعة اسعد (ناشر)
جامعة بغداد جامعة بغداد (ناشر)