کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: استاد علی دوانی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > نقد و تفسیر، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > مقاله ها و خطابه ها
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎3‎8‎/‎0‎5‎ ‎/‎د‎9‎ ‎م‎7
المطبوع من الكتاب:
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: ‌علی‌ دو‌انی‌... [و دیگر‌ان‌]
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ‌انتشار‌ات‌ بنیاد نهج‌ ‌البلا‌غه‌؛ ۲۰
توضیح: ‌عنو‌ان‌ رو‌ی‌ جلد: نهج‌ ‌البلا‌غه‌ و گرد‌آورنده‌ ‌آن‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: ‌علی‌ دو‌انی‌... [و دیگر‌ان‌]
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ‌عنو‌ان‌ رو‌ی‌ جلد: نهج‌ ‌البلا‌غه‌ و گرد‌آورنده‌ ‌آن‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
استاد علی دوانی استاد علی دوانی (نویسنده)
نهج البلاغه نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه (ناشر)